Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου www.betalytix.com.cy που ανήκει, διαχειρίζεται και ελέγχεται από την εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “VI.G.A. – Vision Gain Analytics Limited”.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Με την πρόσβαση, την εγγραφή ως μέλος, την περιήγηση και τη χρήση των σελίδων του ιστότοπου www.betalytix.com.cy, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.betalytix.com.cy.

Το www.betalytix.com.cy παρέχει, με αντίτιμο, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία και, βάσει αυτών, προγνωστικά για επίσημους αθλητικούς αγώνες που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Επίσης παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση για το στοίχημα που παίζεται στους αγώνες αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι το www.betalytix.com.cy δεν είναι στοιχηματική εταιρεία, αλλά ιστοσελίδα παροχής των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων. Τα προγνωστικά και οι τυχόν προτάσεις στοιχηματισμού που παρέχουμε δεν είναι δεσμευτικές και εναπόκειται στο κάθε μέλος μας η απόφαση για το αν θα τις χρησιμοποιήσει και με ποιον τρόπο. Ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση, στοιχηματική ή άλλη, λάβει το μέλος μας βάσει των πληροφοριών, προγνωστικών και προτάσεων αυτών, ούτε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν υποστεί από την εν λόγω απόφασή του. Το www.betalytix.com.cy δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση κέρδη στο αθλητικό στοίχημα, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ζημιές των μελών του από τη χρήση ή μη των παρεχόμενων από αυτό πληροφοριών, προγνωστικών, προτάσεων και στατιστικών στοιχείων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προτρέπουμε τα μέλη μας να λάβουν μέρος σε αθλητικό ή άλλο στοίχημα ή σε άλλο τυχερό παιχνίδι. Αναφέρουμε παρεμπιπτόντως ότι ο στοιχηματισμός είναι πολύ εθιστικός και υπάρχει για τους συμμετέχοντες κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, εγγράφονται ως μέλη και καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο, ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμούν να λαμβάνουν και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας μας που είναι αναρτημένος εντός του παρόντος ιστότοπου.

Το μέλος – χρήστης διαβεβαιώνει δια της εγγραφής του ότι μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και ότι αποδέχεται και δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, έχοντας προς τούτο το δικαίωμα και τη νόμιμη ικανότητα. Επίσης ο χρήστης διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, καθώς και ότι η εκ μέρους του χρήση του παρόντος ιστότοπου θα είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Ο επισκέπτης του www.betalytix.com.cy καλείται να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής προκειμένου να γίνει μέλος και να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας. Στα πλαίσια αυτά, ο επισκέπτης που αιτείται την εγγραφή του ως μέλους συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται για την πρόσβασή του στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του www.betalytix.com.cy και β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Για τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπού μας μπορεί να ζητούνται από το μέλος μας στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – ΤΚ – πόλη – χώρα – τηλέφωνο – email – ηλικία – ενδιαφέροντα κλπ. Τα στοιχεία αυτά δεν θα γνωστοποιηθούν ποτέ σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτηθεί νομίμως από τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές ή αν το μέλος δώσει ρητά τη συναίνεσή του προς τούτο.

Επιπλέον, παρέχουμε στα μέλη μας τη δυνατότητα να εξοφλούν τη συνδρομή τους ή τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το www.betalytix.com.cy μέσω διαδικτυακών εταιριών πληρωμής (paypal, viva wallet, κλπ.). Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης και τους όρους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι εταιρίες πληρωμής με τις οποίες συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Μόλις το μέλος ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του www.betalytix.com.cy, θα παραλάβει επιβεβαίωση για την επιτυχή καταχώριση του ονόματός του χρήστη (username) και του προσωπικού κωδικού του πρόσβασης (password) που το ίδιο θα έχει ορίσει. Επιπλέον, ενδέχεται κάποιος να μπορεί να γίνει μέλος δίνοντας τον λογαριασμό (user account) που ήδη κατέχει σε κάποιο διαδικτυακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή άλλον οργανισμό (facebook, twitter, google, κλπ.), όπως αυτό θα καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρίας μας. Το όνομα χρήστη και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης κάθε μέλους στο www.betalytix.com.cy είναι απολύτως προσωπικά, μυστικά και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, το δε μέλος είναι προσωπικά υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη τους.

Τα μέλη παραμένουν επίσης αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.betalytix.com.cy για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση της ασφάλειάς του. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να τηρήσουν την παρούσα ρήτρα.

Πέραν των αναγκαίων στοιχείων που ζητούνται από κάθε άτομο που επιθυμεί να γίνει μέλος, είναι προαιρετικό να παράσχει αυτό, κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερο στάδιο, περαιτέρω πληροφορίες για τις δραστηριότητές του, τα ενδιαφέροντά του, τα χαρακτηριστικά του κλπ., αλλά ενθαρρύνεται να το πράξει ώστε να μπορούμε να του παρέχουμε πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες από τον ιστότοπό μας.

Με τα μέλη μας επικοινωνούμε μέσω του ιστότοπού μας www.betalytix.com.cy, για να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμούν, καθώς και για να τους ενημερώνουμε για άλλες υπηρεσίες μας, για προσφορές, για τυχόν ανακοινώσεις μας κλπ.

Όλες οι υπηρεσίες μας που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας www.betalytix.com.cy υπόκεινται στους εκάστοτε υφιστάμενους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, για τους οποίους ενημερώνεται κάθε μέλος κατά την αγορά των υπηρεσιών αυτών. Το αντίτιμο των υπηρεσιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας μας που είναι αναρτημένος εντός του παρόντος ιστότοπου. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Πώλησης, οι τιμές, η διαμόρφωση και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας μπορούν να αλλάξουν από την εταιρία μας, οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της, χωρίς να θίγονται όμως οι αγορές των υπηρεσιών, στις οποίες τα μέλη μας έχουν ήδη προβεί. Τα μέλη μας θα ενημερώνονται μέσω του ιστότοπού μας για κάθε αλλαγή που πραγματοποιούμε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το κάθε μέλος έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.betalytix.com.cy, η δε πρόσβαση αυτή μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet, χρέωση λήψης δεδομένων από το internet κλπ.). Για την εν λόγω πρόσβαση η εταιρία μας δεν υπέχει καμία ευθύνη, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα σε τρίτους τέλη κάθε μορφής. Ο χρήστης – μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, το κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες μας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιζόμενων κλπ.), όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο www.betalytix.com.cy, όπως πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, φωτογραφίες, γραφήματα, κλιπ βίντεο και ήχου, σχέδια, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων, και γενικά όλα τα αρχεία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το λογισμικό αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα της VI.G.A. – Vision Gain Analytics Limited και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα προϊόντα, υπηρεσίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα κλπ. τρίτων φορέων, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου, αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων αυτών φορέων, εμφανίζονται κατόπιν αδείας και προστατεύονται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, οι δε τρίτοι φέρουν τα σχετικά δικαιώματα και την εξ αυτών ευθύνη.

Απαγορεύεται ρητά στα μέλη – χρήστες του www.betalytix.com.cy, καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο, η, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της VI.G.A. – Vision Gain Analytics Limited, πώληση, μεταπώληση, μεταβίβαση, αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, αναπαραγωγή, δημιουργία παράγωγων έργων, δημοσίευση, μετάδοση, κοινοποίηση, ανάρτηση σε άλλες ιστοσελίδες, διανομή, παρουσίαση, χορήγηση άδειας χρήσης, εμπορική εκμετάλλευση κλπ., με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη (εκτυπωμένη) μορφή, των περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων, συλλογών δεδομένων, αρχείων, υπηρεσιών, λογισμικού, λογοτύπων, σημάτων, γραφημάτων κλπ.

Τα μέλη του ιστότοπού μας επιτρέπεται να δουν στον υπολογιστή τους και να εκτυπώσουν τις σελίδες του, καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν αγοράσει, αλλά αποκλειστικά και μόνο για δική τους προσωπική και μη δημόσια ή εμπορική χρήση. Πέραν αυτού, το κάθε μέλος μας κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα.

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον ιστότοπό μας είναι ιδιοκτησία της VI.G.A. - Vision Gain Analytics Limited ή τρίτων και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. Απαγορεύεται ρητά η, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της VI.G.A. - Vision Gain Analytics Limited ή του τρίτου δικαιούχου τους, χρήση αυτών. Τίποτα στον ιστότοπό μας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη τους.

Οι χρήστες – μέλη του www.betalytix.com.cy οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και διατάξεις του κυπριακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται κάθε παράνομη, αθέμιτη ή/και αντίθετη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.betalytix.com.cy. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην εταιρία μας ή στον ιστότοπό μας από πράξεις ή παραλείψεις απορρέουσες από παράνομη, αμελή, αντισυμβατική, κακή ή/και αθέμιτη χρήση του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του από τους χρήστες – μέλη του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους. Ο κάθε χρήστης – μέλος μας κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρία μας, πέραν της άσκησης των λοιπών νομίμων δικαιωμάτων της, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στον ιστότοπό μας www.betalytix.com.cy και τη διάθεση σε αυτόν του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας, εάν πιστεύει ότι έχει παραβιάσει τον νόμο ή/και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, εφόσον δε υπάρχουν επαρκή στοιχεία παρανόμων πράξεων θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες Αρχές.

Η εταιρία μας μπορεί, κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να δημοσιεύει στις σελίδες του ιστότοπού της www.betalytix.com.cy, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που περιέχουν τις πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και λοιπές υπηρεσίες που αγοράζουν και παραλαμβάνουν τα μέλη, διαφημίσεις τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, εταιριών, οργανισμών και φορέων. Το μέλος συναινεί στην ανάρτηση και δημοσίευση διαφημίσεων στις σελίδες/υπηρεσίες που επισκέπτεται, βλέπει και παραλαμβάνει από το www.betalytix.com.cy. Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του μέλους με τους τρίτους που διαφημίζονται στον παρόντα ιστότοπό της, ούτε και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλη συναλλαγή δύναται να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά πλαίσια (banners) προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν, δημοσιεύθηκαν, διατηρούνται ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο αναρτηθεί από εταιρίες ή οργανισμούς ανεξάρτητους από την εταιρία μας. Η εταιρία μας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και δεν ενστερνίζεται, εγκρίνει, πιστοποιεί, διατηρεί ή ελέγχει αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους και δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα, επικαιρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών που βρίσκονται στους τόπους αυτούς. Επίσης, η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου ή για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους αυτών των εξωτερικών ιστότοπων, ούτε για ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που μπορεί να ελλοχεύει σε αυτούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά των χρηστών και επισκεπτών τους. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτούς τους συνδέσμους, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Άλλα μέρη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς τον παρόντα ιστότοπό μας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν επιτρέπεται ωστόσο, σε καμία περίπτωση, να περιλαμβάνουν στοιχεία που διαστρεβλώνουν, δυσφημούν ή παραποιούν την προέλευση ή την κυριότητα των πληροφοριών ή τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας ή υποτιμούν την αξία του ή είναι με άλλο τρόπο επιζήμια για το www.betalytix.com.cy και για την εταιρία μας. Η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τον παρόντα ιστότοπό μας και δεν παρέχει καμία εγγύηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σχέση με αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες.

Δεν επιτρέπεται να αναρτηθούν στοιχεία στον παρόντα ιστότοπό μας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας μας.

Το www.betalytix.com.cy μπορεί να παρέχει στα μέλη του, μέσω των ιστοσελίδων του, χώρους για συζητήσεις, συνομιλίες και ανταλλαγές απόψεων (π.χ. forums, message boards, chat rooms κλπ.). Τα μέλη, που κάνουν χρήση αυτών, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε διατυπώσεις, αναρτήσεις, αποστολές μηνυμάτων ή εκφράσεις γνώμης που είναι παράνομες, ανήθικες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, χυδαίες, βίαιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή παραβιάζουν την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες από τα μέλη μας στους χώρους αυτούς προσωπικές ιδέες, απόψεις ή αντιλήψεις. Τα μέλη έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος, που ανήρτησε κάποιο μέλος, παραβιάζει τους ανωτέρω όρους, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να έχουμε υποχρέωση, να προβούμε στην άμεση διαγραφή του εν λόγω μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του μέλους που το δημιούργησε.

Τα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση από την εταιρία μας, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία μας λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες, που εμπεριέχονται στον ιστότοπό μας αυτόν, να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα· ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή τους. Ο χρήστης – μέλος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, ζημία των χρηστών – μελών του ιστοτόπου μας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. δολιοφθορά, υποκλοπή κλπ.), στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.). Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπός μας, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυούμαστε πως ο ιστότοπός μας, καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του, δεν μπορούν να μολυνθούν από ιούς ή άλλο επιζήμιο λογισμικό.

Πολιτική Απορρήτου

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των μελών μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους κατέχουν για εμάς ιδιαίτερη σημασία.

Οι προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία, που παρέχουν τα μέλη μας κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπό μας ή σε μεταγενέστερο στάδιο, φυλάσσονται στα αρχεία μας και μπορεί να τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, με σκοπό να παρέχουμε στα μέλη μας εξατομικευμένες υπηρεσίες, πλην όμως δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτηθεί νομίμως από τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές ή αν το μέλος δώσει ρητά τη συναίνεσή του προς τούτο.

Πέραν των προσωπικών αυτών στοιχείων, ενδέχεται να αποθηκεύουμε πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies, αρχείων καταγραφής και / ή άλλου λογισμικού, που παρακολουθεί την κυκλοφορία στον ιστότοπό μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ των επισκεπτών και των χρηστών μας. Ένα προφίλ είναι αποθηκευμένες πληροφορίες που διατηρούμε για τους επισκέπτες και τους χρήστες μας και περιγράφουν με λεπτομέρεια ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας επιλέγουν αυτοί να επισκεφθούν. Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται με την ατομική ταυτότητα κάθε χρήστη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός χρήστη στον ιστότοπο καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος, δηλ. οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, για τη βελτίωση του περιεχομένου και της διάταξής του προς όφελος όλων των χρηστών.

Cookies: Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων του. Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη και παρέχει πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη, διευκολύνοντας συγχρόνως την πρόσβασή του στον ιστότοπο. Τα cookies μπορούν να απομακρυνθούν από τον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης στο Internet (Internet browser). Ο χρήστης με το παρόν συναινεί στη λήψη cookies προκειμένου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπού μας.

Αρχεία καταγραφής: Όπως οι περισσότεροι τυπικοί διακομιστές (servers) ιστότοπων, χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής (log files). Αυτά περιλαμβάνουν Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Internet Protocol (IP) addresses), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser), τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), τις σελίδες παραπομπής, επίσκεψης και εξόδου, τον τύπο πλατφόρμας, ένδειξη ημερομηνίας / ώρας, και τον αριθμό των κλικ, με σκοπό να γίνει ανάλυση των τάσεων, διαχείριση του ιστότοπου, παρακολούθηση και ανάλυση των κινήσεων των χρηστών συγκεντρωτικά και συλλογή ευρύτερων στατιστικών πληροφοριών για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP, κτλ. δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.

Πέραν των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχουμε, με αντίτιμο, στα μέλη μας, μπορεί να τους αποστέλλουμε μέσω email, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, ειδικές προσφορές, διαφημίσεις κλπ. Τα μέλη που δεν επιθυμούν να τα λαμβάνουν αυτά, μπορούν να διαγραφούν από τη σχετική λίστα παραληπτών τέτοιων επικοινωνιών, ενημερώνοντάς μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπού μας.

Αν κάποιο μέλος επιλέξει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία προώθησης του ιστοτόπου μας για να ενημερώσει έναν φίλο του για αυτόν, του ζητάμε το όνομα του φίλου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Το www.betalytix.com.cy θα στείλει αυτόματα στον φίλο, μόνο μία φορά, ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Η εταιρία μας αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για περιορισμένο χρονικό διάστημα και προς τον αποκλειστικό σκοπό της αποστολής αυτού του μοναδικού email. Ο φίλος μπορεί ωστόσο να επικοινωνήσει οποτεδήποτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας info@betalytix.com για να ζητήσει την αφαίρεση των εν λόγω πληροφοριών από τη βάση δεδομένων μας.

Ο παρών ιστότοπος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων των χρηστών – μελών μας. Όταν τα μέλη μας υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες στον ιστότοπό μας, φροντίζουμε ώστε αυτές να προστατεύονται τόσο διαδικτυακά (online), όσο και εκτός δικτύου (off-line).

Εντούτοις η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης (π.χ. κλοπής), επιφέρουσας ζημία ή βλάβη στα υποκείμενα τους, εφόσον βέβαια αυτή έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα αποτροπής μιας τέτοιας πράξης.

Το μέλος έχει το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς την καταχώρηση από εμάς όλων ή μέρους των προσωπικών του δεδομένων και με σχετικό του αίτημα προς τον ιστότοπό μας να αιτηθεί την διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, στο βαθμό βέβαια που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την είσοδό του στον ιστότοπο και για την κάλυψη των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας. Ο ιστότοπός μας οφείλει να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην παρούσα σελίδα και σε άλλα σημεία του ιστότοπού μας που κρίνουμε κατάλληλα, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες – μέλη μας, έτσι ώστε να γνωρίζουν πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε, και παρέχοντάς τους το δικαίωμα, εφόσον διαφωνούν, να διαγραφούν από τον ιστότοπό μας. Εάν οι χρήστες – μέλη έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον ιστότοπό μας ή με την πολιτική απορρήτου μας, μπορούν να στείλουν ένα email στη διεύθυνσή μας info@betalytix.com


Η VI.G.A. – Vision Gain Analytics Limited διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον παρόντα ιστότοπό της www.betalytix.com.cy, προσθέτοντας, τροποποιώντας ή/και αφαιρώντας οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σ' αυτόν, χωρίς καμία προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών και πληροφοριών που έχουν ήδη αγοράσει, καταβάλλοντας και το σχετικό αντίτιμο, τα μέλη.

Το μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από μέλος του www.betalytix.com.cy, το αντίτιμο όμως των υπηρεσιών που έχει ήδη αγοράσει δεν θα επιστρέφεται, σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

Η VI.G.A. – Vision Gain Analytics Limited μπορεί να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, με την τροποποίηση ή επικαιροποίησή τους. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο. Η χρήση του παρόντα ιστότοπου www.betalytix.com.cy κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος κάθε τέτοιας τροποποίησης ή ανανέωσης, θα αποτελεί αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως τροποποιήθηκαν και / ή ενημερώθηκαν.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θεωρηθεί άκυρος, ανίσχυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ και την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση δικαιώματος εκ μέρους της VI.G.A. – Vision Gain Analytics Limited, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τροποποίηση ή επικαιροποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Με την επίσκεψή σας και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου www.betalytix.com.cy, συναινείτε ότι για κάθε διαφορά κάθε είδους που μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε εσάς και τη VI.G.A. - Vision Gain Analytics Limited σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή την επίσκεψή σας ή την εγγραφή σας ως μέλους και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, θα εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του κυπριακού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τη VI.G.A. - Vision Gain Analytics Limited σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο ή τη χρήση του ή τα στοιχεία που βρίσκονται σε αυτόν θα εκδικάζεται αποκλειστικά ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Κύπρου και εσείς με το παρόν συναινείτε ανέκκλητα προς τούτο και υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών.

Το μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από μέλος του www.betalytix.com.cy. Το μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει τη διακοπή των υπηρεσιών που έχει αγοράσει από το betalytix.com.cy. Από την αίτηση διακοπής και έως ότου διαρκούν οι αγορασμένες υπηρεσίες, αυτές θα δίδονται κανονικά στο μέλος. Tο αντίτιμο όμως των υπηρεσιών που έχει ήδη αγοράσει δεν θα επιστρέφεται, σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.